Locality Factor

Faktor lokaliti adalah faktor pendarab (Multiplying Factor) yang digunakan untuk pelarasan kos bangunan bagi mengambilkira perbezaan lokaliti.

Berikut adalah jadual faktor lokaliti kategori kawasan yang telah ditetapkan :

Kawasan A B C D E F
Faktor Lokaliti 1.1310 1.1242 1.0000 0.8942 0.9510 0.9278
 
1. Perlis,Kedah, Pulau Pinang A
2. Perak B
3. Selangor, W.Persekutuan, N.Sembilan, Melaka C
4. Johor D
5. Pahang E
6. Terengganu, Kelantan F

Nota :

Faktor-faktor tersebut telah diperolehi melalui kaedah-kaedah statistik dengan menggunakan Kawasan C sebagai lokaliti asas. Pengemaskinian faktor akan dibuat dari masa ke semasa.

Kemaskini : Julai 2024