Locality Factor

Faktor lokaliti adalah faktor pendarab (Multiplying Factor) yang digunakan untuk pelarasan kos bangunan bagi mengambilkira perbezaan lokaliti.

Berikut adalah jadual faktor lokaliti kategori kawasan yang telah ditetapkan :

Kawasan A B C D E F
Faktor Lokaliti 1.1305 1.0284 1.0000 0.9068 0.9554 0.9439

1. Perlis,Kedah, Pulau Pinang A
2. Perak B
3. Selangor, W.Persekutuan, N.Sembilan, Melaka C
4. Johor D
5. Pahang E
6. Terengganu, Kelantan F