Kos Purata Semeter Persegi Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan

Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan ini diedarkan bertujuan untuk memberikan maklumat kos bagi kerja-kerja pembinan bangunan Kerajaan berdasarkan lukisan-lukisan piawai. Edaran adalah terhad kepada kakitangan awam sahaja. Data kos yang dibukukan ini berdasarkan As Tendered Detailed Abstract (ATDA) dan maklumat kos ini boleh digunakan untuk penyediaan anggaran kos projek.

Berikut adalah Isi Kandungan buku :

Panduan Penggunaan
Bahagian A : Angka Tunjuk Harga Tender Binaan Bangunan Dan Faktor Lokaliti
Bahagian B : Kos Kerja-Kerja Awalan
Bahagian C : Kos Purata Semeter Persegi Kerja-Kerja Utama Bangunan
                      1. Pendidikan
                      2. Kesihatan
                      3. Pejabat Kerajaan
                      4. Rumah Kediaman Kerajaan
                      5. Rumah Kediaman Biasa
                      6. Polis
                      7. Tentera
                      8. Agama
                      9. Lain-Lain

Bahagian D : Kos Kerja Pakar Dalam Bangunan
Bahagian E : Kos Kerja Luar Bangunan
Bahagian F : Pecahan Kos Kerja Luar Bangunan Dan Kerja Cerucuk

Bagi kakitangan JKR, sila ke pautan http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/Wiki_Cost untuk rujukan.